Európske fotografické depozitáre digitalizovaných snímok historickej kvality (Fotografia Europeana)  je jedinečné a unikátne konzorcium a projekt, ktorý spája niekoľko najprestížnejších fotografických kolekcií  archívov, verejných knižníc a fotografických múzeí pokrývajúcich 100 rokov fotografie od roku 1839 s prvými obrázkami od Foxa Talbota a Daguerreho až k začiatkom druhej svetovej vojny (1939).

Fotografia Europeana je podporovaná Rámcovým programom konkurencieschopnosti a inovácií (CIP) 2007-2013. Bude trvať 36 mesiacov od 1. februára 2012 do 31. januára 2015.

Fotografia Europeana pripraví, zabezpečí a prispeje do Europeany viac ako pol miliónom fotografických položiek. Predstavujú výber  majstrovských diel od začiatku dejín fotografie.

Konzorcium zahŕňa 19 zástupcov z 13 členských štátov. Vedú súkromné a verejné fotografické agentúry aj verejné inštitúcie a múzeá.

Fotografia Europeana zdokumentuje historické momenty európskeho života, krajiny a ľudí, budovy a odievanie, sociálne a ekonomické zmeny. Obsah bude rozdelený do tematických skupín podľa štyroch kategórií: miesta (mestá – premena Paríža od Haussmanna a Barcelony od Gaudího -, krajiny – tvar krajiny v Európe v roku 1800 -, atď...); ľudia (portréty –kráľovná Viktória, pápeži, Garibaldi, Coco Chanel, atď. -, každodenný život, atď.); udalosti (politické udalosti – ako Parížska komúna -, miestne a občianske vojny, kráľovské svadby, atď.) a „trendy“ alebo „hnutia“ (priemyselná revolúcia, ženská emancipácia, umelecké hnutia, geografické výskumy atď.).

Fotografia Europeana obohatí profil Europeany svojím obsahom a viacjazyčnosťou. Europeana má ohromné množstvo obrázkov, ktoré obyčajne reprezentujú kultúrne objekty ako maľbu, sochy a archeologické artefakty, zatiaľ čo fotografie, predovšetkým tie skoršie, sú nedostatočne zastúpené. Fotografia Europeana vyplní túto medzeru.

Ďalšou pridanou hodnotou projektu je to, že metadáta pre Europeanu vzniknú vo všetkých 11-tich jazykoch, ktorými partneri hovoria.

Napokon projekt rieši tiež veľmi dôležitú otázku verejno-súkromných partnerstiev, ktorou sa doteraz v Europeane nikto nezaoberal. Súkromný sektor podieľajúci sa na projekte bude demonštrovať, ako môže na základe účasti v Europeane nadobudnúť komerčnú hodnotu, zatiaľ čo verejný sektor ukáže, aké výhody môže priniesť spolupráca so súkromným sektorom.

RSS