Pakiety zadaniowe

Wszystkie czynności w ramach projektu EuropeanaPhotography zorganizowano w 7 tzw. pakietów zadaniowych. Za każdy pakiet odpowiada jeden z partnerów projektu, tzw.

WP1 – Zarządzanie projektem 

Pakiet obejmuje ogólną koordynację projektu wraz z zarządzaniem finansami i zadaniami administracyjnymi, co gwarantuje osiągnięcie celów projektu poprzez monitorowanie postępu prac merytorycznych, organizowanie spotkań plenarnych, promowanie komunikacji wewnątrz i na zewnątrz projektu, współpracę z innymi pokrewnymi projektami europejskimi.

Lider: Instytut Kulturoznawstwa - KU Leuven (BE)
Osoby do kontaktu:
Fred Truyen, Fred.Truyen@arts.kuleuven.be
Antonella Fresa, fresa@promoter.it

WP2 – Tematy, kolekcje, zasób Europeany

Pakiet ten dedykowany jest procesowi selekcji obiektów przeznaczonych do Europeany. Przy selekcji będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • wartość i znaczenie dzieła
  • jego atrakcyjność i w konsekwencji publiczne zainteresowanie nim
  • komplementarność w stosunku do dotychczasowego zasobu Europeany
  • współdziałanie z kolekcjami dostarczonymi do Europeany przez innych dostawców treści

Rezultatem prac w tym pakiecie ma być szczegółowa lista obiektów przeznaczonych do digitalizacji i publikacji w portalu Europeany.

Proces selekcji będzie nadzorowany i zatwierdzany przez Zespół ds. Zasobu.

Lider: KU Leuven (BE)
Osoby do kontaktu: Frederik Truyen, Fred.Truyen@arts.kuleuven.be

WP3 – Dygitalizacja zasobu

Powyższy pakiet odnosi się do czynności dygitalizacji zasobu wyselekcjonowanego w poprzednim pakiecie (WP2).

Pakiet WP3 obejmuje również przygotowania do dygitalizacji związane z przeniesieniem fizycznym obiektów poddawanych dygitalizacji z miejsca ich przechowywania do pracowni dygitalizacyjnych – co wiąże się z koniecznością zachowania szczególnej troski o przenoszone materiały.

W ramach procesu digitalizacji tworzone będą opisy katalogowe nowo zdygitalizowanych obiektów, jeśli do tej pory lokalnie opisy takie nie istniały.

Lider: CRDI (ES)
Osoby do kontaktu: David Iglésias Franch, diglesias@ajgirona.cat

WP4 - Metadane katalogowe i wielojęzyczność metadanych

Pakiet poświęcony jest wzbogaceniu lokalnych metadanych katalogowych oraz zapewnieniu wsparcia dla wielojęzyczności metadanych. Źródłowe metadane katalogowe używane przez dostawców treści będą zazwyczaj w ich językach narodowych.

W ramach pakietu zostanie przeprowadzona ankieta, która ustali z jakiego formatu metadanych korzystają poszczególni partnerzy oraz jakie są możliwości wsparcia wielojęzyczności tychże formatów. Zostanie przygotowany słownik z hierarchicznie ułożonym słownictwem z dziedziny fotografii, najpierw w języku angielskim, a następnie w kolejnych 10 językach europejskich, który ostatecznie wzbogaci metadane Europeany.

Lider: KMKG (BE)
Osoby do kontaktu: Natacha Van Steen, n.vansteen@kmkg-mrah.be

WP5 – Transformacja i przesyłanie metadanych

Bieżący pakiet służy konwersji źródłowych metadanych do modelu EDM i dostarczeniu ich do Europeany. Metadane stworzone przez dostawców treści w trakcie dygitalizacji zasobu muszą być przekształcone do modelu EDM (Europeana-mandated Data Model) w następujących etapach:

  • wybór pośredniego standardu metadanych
  • konwersja źródłowych metadanych do formatu XML
  • transformacja źródłowego XML do pośredniego standardu używanego w projekcie
  • transformacja pośredniego standardu do modelu EDM

Użycie w projekcie pośredniego standardu metadanych ułatwia proces ich transformacji oraz sprawia, iż jest on bardziej użyteczny w przypadku dalszego rozwoju standardu EDM. Stosownym formatem stosowanym w procesie pośredniej konwersji danych w projekcie jest standard LIDO (Lightweight Information Describing Objects), czyli schemat rozwinięty wcześniej z powodzeniem przez projekt Atena.

Lider: NTUA (GR)
Osoby do kontaktu: Nikolaos Simou, nsimou@image.ntua.gr

WP6 – Trwałość projektu i temat praw własności intelektualnej (IPR)

Pakiet dotyczy funkcjonowania rezultatów projektu EuropeanaPhotography po okresie finansowania go przez Komisję Europejską oraz zarządzania prawami własności intelektualnej (IPR).

Zarządzanie własnością intelektualną jest kluczowym tematem dla każdego nowego projektu pracującego na rzecz wzbogacenia zasobu Europeany. Nie inaczej jest w przypadku projektu EuropeanaPhotography, w którym udział biorą podmioty zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego. W grupie partnerów projektu istnieją modele zarządzania własnością intelektualną, które różnią się od siebie w sposób istotny. Prawdziwym wyzwaniem dla projektu jest zatem skomunikować ze sobą odpowiednie modele IPR i zorganizować ich współpracę z pożytkiem dla Europeany.

Lider: Promoter
Osoby do kontaktu: Antonella Fresa, fresa@promoter.it

WP7 - Polityka promocyjna projektu

Pakiet dotyczy szeroko rozumianego promowania wyników projektu.

Jego celem będzie współpraca z instytucjami kultury z sektora publicznego oraz z archiwami fotograficznymi z sektora prywatnego.

Lider: ICCU (IT)
Osoby do kontaktu:
Marzia Piccininno, marzia.piccininno@beniculturali.it
Maria Teresa Natale, mariateresa.natale@gmail.com