EuropeanaPhotography (EUROPEAN Ancient PHOTOgraphic vintaGe repositoRies of digitAized Pictures of Historic qualitY) jest unikatowym konsorcjum, realizującym projekt polegający na zebraniu najbardziej wartościowych kolekcji fotografii pochodzących z archiwów, bibliotek publicznych i muzeów z pierwszego stulecia istnienia fotografii, poczynając od 1839 r., kiedy powstały pierwsze zdjęcia Foxa Talbota i Louisa Daguerre'a, do początku II Wojny Światowej w 1939 r. Projekt jest współfinansowany z funduszy programu Competitiveness and Innovation 2007-2013, a realizowany będzie przez 36 miesięcy, od 1 lutego 2012 do 31 stycznia 2015.

EuropeanaPhotography dostarczy do portalu Europeany ponad 500 tysięcy zdjęć wysokiej jakości, będących rezultatem wyboru najwartościowszych kolekcji z okresu pierwszego stulecia od czasu wynalezienia tego medium.

Do konsorcjum należy 19 partnerów z 13 krajów członkowskich. Są to znaczące prywatne i publiczne agencje fotograficzne oraz muzea i inne instytucje.

Zbiory pozyskane w ramach EuropeanaPhotography będą dokumentować ważne wydarzenia historyczne związane z Europą, prezentować krajobraz, życie ludzi, ich domy i ubiory oraz pokazywać zmiany ekonomiczne i społeczne. Zasoby będą prezentowane według grup tematycznych, obejmujących cztery kategorie: miejscowości (miasta – np. związane z wielką przebudową Paryża przez Haussmanna, czy Barcelony przez Gaudiego; krajobraz – dziewiętnastowieczna wieś w Europie, itp.); ludzie (portrety – w tym takich znakomitości jak królowa Wiktoria, papieże, Garibaldi, Coco Chanel i in. – życie codzienne itp. ); wydarzenia (wydarzenie polityczne – takie jak Komuna Paryska, wojny domowe i lokalne, śluby królewskie itp.); a także przemiany społeczne” (rewolucja przemysłowa, emancypacja kobiet, ruchy artystyczne, odkrycia geograficzne itp.).

EuropeanaPhotography poprawi wielojęzyczność Europeany i wzbogaci jej zasoby. Europeana dysponuje imponującym zasobem obiektów cyfrowych reprezentujących takie dobra kultury, jak dzieła sztuki, zabytki archeologiczne i architektoniczne, jednak stosunkowo mało obecne są w niej fotografie, szczególnie z wczesnego okresu. Lukę tę postara się wypełnić EuropeanaPhotography.

Dodatkowym atutem projektu jest fakt, że metadane przekazane do Europeany dostępne będą w 11 językach.

Projekt zmierzy się również z bardzo istotną kwestią partnerstwa publiczno-prywatnego, które nie zostało jeszcze w pełni wykorzystane przez Europeanę. Prywatni partnerzy uczestniczący w projekcie przedstawią korzyści współpracy z Europeaną także z punktu widzenia komercyjnego, zaś partnerzy z sektora publicznego wskażą na zalety współpracy z sektorem prywatnym.

RSS