Werkpakketten

De activiteiten van EuropeanaPhotography werden ondergebracht in de volgende 7 grote activiteitengebieden (werkpakketten).

WP1 Projectmanagement  

voorziet in de algemene coördinatie van het project, inclusief de financiële en administratieve aspecten, verzekert het behalen van de objectieven, waakt over de vooruitgang, organiseert de plenaire vergaderingen, promoot de interne en externe communicatie, legt en onderhoudt contacten met gerelateerde Europese projecten.

Leider: Instituut voor Culturele Studies - KU Leuven (BE)
Contactpersonen:
Fred Truyen, Fred.Truyen@arts.kuleuven.be
Antonella Fresa, fresa@promoter.it

WP2 – Thema’s, Collecties en Inhoud

is een werkpakket gewijd aan de keuze van de meest geschikte inhoud om aan te leveren aan Europeana. Deze keuze zal worden gemaakt aan de hand van volgende criteria:

  • Meesterwerk-kwaliteit en impact
  • Algemene interesse en aantrekkingskracht
  • Complementariteit met bestaand materiaal op Europeana
  • Synergie met collecties van de overige EuropeanaPhotography providers

Het eindresultaat van het werkpakket zal een gedetailleerde lijst zijn van de te digitaliseren en via Europeana beschikbaar te stellen stukken.

Het selectieproces valt onder het toezicht van en zal worden gecontroleerd door het Content Committee.

Leider: KU Leuven (BE)
Contactpersoon: Frederik Truyen, Fred.Truyen@arts.kuleuven.be

WP3 – Digitalisering

is gewijd aan het digitaliseren van de inhoud geïdentificeerd in WP2.

Dit werkpakket omvat onder meer de voorbereidende taken verbonden aan het verhuizen van de fysieke objecten van hun archief naar de scanner; dit vraagt uiteraard speciale zorg gezien het karakter van de te digitaliseren materialen.

Als onderdeel van het digitaliseringsproces zal een record worden gecreëerd voor elk nieuw gedigitaliseerd item waarvoor er geen lokale catalogusrecords beschikbaar zijn.

Leider: CRDI (ES)
Contactpersoon: David Iglésias Franch, diglesias@ajgirona.cat

WP4 - Indexering en Meertalige ondersteuning

is gewijd aan het verrijken van de lokale catalogusmetadata en het voorzien van ondersteuning voor de meertalige metadata. De “bron” catalogusrecord-metadata gebruikt door elke content provider zal standaard in de nationale taal van die content provider beschikbaar zijn.

WP4 zal een overzicht opmaken van de verschillende metadataformaten in gebruik en hun mogelijkheid tot het ondersteunen van meertaligheid. Daarna zal een hiërarchische vocabulaire, op maat van de fotografie, worden ontwikkeld in het Engels, vertaald naar 10 bijkomende Europese talen en gebruikt voor de verrijking van de metadata voor Europeana.

Leider: KMKG (BE)
Contactpersoon: Natacha Van Steen, n.vansteen@kmkg-mrah.be

WP5 – Metadata-transformatie en -aanlevering

zal de “bron”-metadata omzetten tot EDM (Europeana Data Model) en aanleveren aan Europeana. De volgende stappen worden gevolgd bij het omzetten van de door de content providers in de digitaliseringsfase gecreëerde metadata naar EDM:

  • Selectie van een tussentijdse metadata standaard
  • Omzetting van de bron-metadata naar XML-formaat
  • Omzetting van de bron-XML naar de tussentijdse projectstandaard
  • Omzetting van de tussentijdse projectstandaard naar EDM

Het gebruik van een tussentijdse projectstandaard vereenvoudigt het omzettingsproces en maakt het weerbaarder in het geval van een verdere evolutie van EDM. Een goede kandidaat als tussentijdse projectstandaard is het LIDO (Lightweight Information Describing Objects) metadata schema ontwikkeld voor en gevalideerd voor aanlevering aan Europeana door het ATHENA project.

Leider: NTUA (GR)
Contactpersoon: Nikolaos Simou, nsimou@image.ntua.gr

WP6 – Duurzaamheid en auteursrechten

is in het algemeen gericht op de kwestie rond duurzaamheid van EuropeanaPhotography na de door de EC gefinancierde periode en meer bepaald de vragen rond het beheer van auteursrechten.

Bovendien is het beheer van intellectuele eigendommen een kerndomein voor elk aan Europeana leverend project. In het geval van EuropeanaPhotography wordt dit extra benadrukt door de aanwezigheid van content providers uit zowel de private als de publieke sector. Binnen het consortium bestaan sterk uiteenlopende modellen rond intellectuele eigendommen – een belangrijke uitdaging voor het project is het communiceren van de relevante modellen rond intellectuele eigendommen en het naleven van deze modellen door elke partner terwijl de waarde voor Europeana wordt gemaximaliseerd.

Leider: Promoter
Contactpersoon: Antonella Fresa, fresa@promoter.it

WP7 - Verspreiding

is gericht op de bredere kwestie van het promoten van de resultaten van het project.

Twee sectoren zullen worden aangesproken door WP7: de publieke sector van de culturele instellingen en de private/commerciële sector van de fotografische archieven.

Leider: ICCU (IT)
Contactpersonen:
Marzia Piccininno, marzia.piccininno@beniculturali.it
Maria Teresa Natale, mariateresa.natale@gmail.com