Over

EuropeanaPhotography (EUROPEAN Ancient PHOTOgraphic vintaGe repositoRies of digitAized Pictures of Historic qualitY) is een project met een uniek consortium (19 vertegenwoordigers uit 13 lidstaten), waarin enkele van de meest prestigieuze fotografische collecties uit archieven, openbare bibliotheken, fotomusea en foto-agentschappen worden samengebracht. Het geheel is goed voor een overzicht van 100 jaar fotografie, te beginnen in 1839 met de eerste beelden door Fox Talbot en Daguerre tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog (1939).

EuropeanaPhotography wordt gefinancierd binnen het ‘Competitiveness & Innovation framework programme 2007-2013’. Het project loopt 36 maanden, van 1 februari 2012 tot 31 januari 2015. In die tijd zal EuropeanaPhotography  meer dan 430.000 fotografische werken digitaliseren, metadateren en ontsluiten via Europeana: Europa’s digitale erfgoedbibliotheek.

EuropeanaPhotography zal foto’s van historische momenten uit het Europese leven, beelden van landschap en bevolking, huis en klederdracht en sociale en economische veranderingen verzamelen. Deze werden georganiseerd in thematische groepen op basis van vier categorieën: plaatsen (steden – zoals de transformatie van Parijs door Haussmann en van Barcelona door Gaudí -, landschappen – zoals het Europese platteland in de 19e eeuw -, etc.); mensen (portretten – zoals koningin Victoria, de pausen, Garibaldi, Coco Chanel – maar ook scènes uit het dagelijkse leven, etc.); gebeurtenissen (politieke mijlpalen - zoals de Commune de Paris -, lokale twisten en burgeroorlogen, koninklijke huwelijken, etc.) en “trends” of “bewegingen” (industriële revolutie, vrouwenemancipatie, artistieke bewegingen, kolonisatie, etc.).

EuropeanaPhotography beoogt zo het profiel van Europeana op het vlak van inhoud en meertaligheid te verbeteren. Europeana huisvest immers een impressionante verzameling afbeeldingen van overwegend culturele objecten - zoals schilderijen, beeldhouwwerken en archeologische artefacten - terwijl fotografische beelden (met name vroege werken) ondervertegenwoordigd zijn.  EuropeanaPhotography wil deze lacune dichten. Daarbij zal het project metadata beschikbaar stellen in alle landstalen van de partners, in Hebreeuws en Chinees.

Tot slot belicht het project de belangrijke kwestie van de publiek-private samenwerking, die tot op heden nog niet volledig werd onderzocht binnen Europeana. De commerciële partners zullen aantonen hoe een deelname aan Europeana ook voor bedrijven return kan opleveren, terwijl de publieke partners de voordelen van een samenwerking met de privésector zullen exploreren.