Veiklos paketai

Europeana Photography veiklos organizuojamos 7 pagrindinėmis darbo sritimis (veiklos paketais).

WP1 – Projekto valdymas 

Koordinuoja projektą, įskaitant finansinius ir administracinius aspektus, užtikrina tikslų įvykdymą, vertina progresą, organizuoja plenarinius posėdžius, skatina vidaus ir išorės ryšius, palaiko ryšius su susijusiais ES projektais.

Vadovas: Kultūros studijų institutas - KU Leuven (BE)
Kontaktiniai asmenys:
Fred Truyen, Fred.Truyen@arts.kuleuven.be
Antonella Fresa, fresa@promoter.it

WP2 – Temos, rinkiniai ir turinys

Tai veiklos paketas, skirtas tinkamiausiam turiniui, kuris bus teikiamas „Europeanai“, atrinkti. Taikomi šie pagrindiniai atrankos kriterijai:

  • šedevrų kokybė ir paveikumas
  • bendras įdomumas ir patrauklumas
  • derėjimas su „Europeanoje“ esančia medžiaga
  • sąveika su kitų „Europeana Photography“ teikėjų turiniu

Galutinis darbo paketo rezultatas bus išsamus suskaitmenintų ir „Europeanoje“ matomų objektų sąrašas.

Atrankos procesą prižiūrės ir pakartotinai tikrins turinio komitetas.

Vadovas: KU Leuven (BE)
Kontaktiniai asmenys: Frederik Truyen, Fred.Truyen@arts.kuleuven.be

WP3 – Skaitmeninimas

Jis skirtas WP2 nurodytam turiniui skaitmeninti.

Šis veiklos paketas apima parengiamuosius darbus, susijusius su fizinių objektų judėjimu nuo archyvo iki skenerio; tai, žinoma, reikalauja tam tikro atsargumo, kurį lemia medžiagos pobūdis.

Jeigu naujai suskaitmenintas elementas neturi vietinio katalogo įrašo, dalį skaitmeninimo veiklos sudaro tokio įrašo sukūrimas.

Vadovas: CRDI (ES)
Kontaktiniai asmenys: David Iglésias Franch, diglesias@ajgirona.cat

WP4 - Susiejimas ir daugiakalbiškumas

Parama skirta praturtinti vietinio katalogavimo metaduomenis ir palaikyti daugiakalbius metaduomenis. Kiekvieno turinio teikėjo naudojami pamatinio katalogo įrašo metaduomenys, kaip paprastai, bus teikiami to turinio teikėjo nacionaline kalba.

WP3 atliks tyrimą ir nustatys metaduomenų formatų skirtumus bei jų daugiakalbio palaikymo  galimybes. Tada bus sukurtas fotografijai pritaikytas hierarchinis žodynas anglų kalba, kuris bus išverstas į kitas 10 Europos kalbų ir naudojamas praturtinti „Europeanos“ metaduomenis.

Vadovas: KMKG (BE)
Kontaktiniai asmenys: Natacha Van Steen, n.vansteen@kmkg-mrah.be

WP5 – Metaduomenų kaupimas ir pateikimas

Jis pakeis šaltinio metaduomenis į EDM ir pateiks juos į „Europeaną“. Iš esmės turinio teikėjų pagaminti metaduomenys skaitmeninimo metu turi būti pakeisti į EDM („Europeanos“ nustatytą duomenų modelį), atliekant šiuos veiksmus:

  • parenkant tarpinį metaduomenų standartą
  • konvertuojant šaltinio metaduomenis į XML formatą
  • pakeičiant šaltinio XML į tarpinį projekto standartą
  • pakeičiant tarpinį projekto standartą į EDM

Tarpinio projekto standarto naudojimas supaprastina transformavimo procesą ir padaro jį paveikesnį tolesniuose EDM raidos etapuose. Tinkamiausiu tarpiniu projekto standartu laikomas LIDO, metaduomenų schema, parengta ir patvirtinta kaip tinkanti „Europeanai“ ATHENA projekto metu.

Vadovas: NTUA (GR)
Kontaktiniai asmenys: Nikolaos Simou, nsimou@image.ntua.gr

WP6 – Tęstinumas ir intelektinės nuosavybės teisės

Jis sprendžia bendruosius „Europeana Photography“ tvarumo klausimus EK finansavimo laikotarpiu, ypač apimančius intelektinės nuosavybės teisių (INT) valdymą.

Be to, intelektinės nuosavybės valdymas yra esminis klausimas bet kuriam „Europeanai“ turinį teikiančiam projektui. „Europeana Photography“ atveju jis dar labiau pabrėžiamas:  turinio teikėjai yra tiek iš privataus, tiek iš viešojo sektoriaus. Konsorciume vyrauja labai skirtingi intelektinės nuosavybės modeliai, todėl svarbiu projekto uždaviniu tampa susieti atitinkamus IP modelius, kartu – suderinti kiekvieno partnerio naudojamus modelius taip, kad būtų kuo didesnė nauda „Europeanai“ .

Vadovas: Promoter
Kontaktiniai asmenys: Antonella Fresa, fresa@promoter.it

WP7 - Sklaida

Ji atsakinga už platesnio pobūdžio projekto rezultatų viešinimą.

WP7 skirti du sektoriai: kultūros institucijų viešasis sektorius ir fotografijos archyvo privatus/ komercinis sektorius.

Vadovas: ICCU (IT)
Kontaktiniai asmenys:
Marzia Piccininno, marzia.piccininno@beniculturali.it
Maria Teresa Natale, mariateresa.natale@gmail.com