Europeana Photography“ („EUROPEAN Ancient PHOTOgraphic vintaGe repositoRies of digitAlized Pictures of Historic qualitY“) – sėkmingas ir unikalus konsorciumas- projektas, kaupiantis vienas iš įspūdingiausių fotografijų kolekcijų, priklausančių archyvams, viešosioms bibliotekoms ir muziejams. Šie eksponatai atskleidžia šimtą metų fotografijos istorijos nuo pirmųjų 1839-ųjų Fokso Talboto ir Daguerro vaizdų iki Antrojo pasaulinio karo metų pradžios (1939 m.).

 „Europeana Photography“ projektas finansuojamas pagal Konkurencingumo ir inovacijų pagrindų programą (2007–2013 m.). Jis įgyvendinamas 36 mėnesius: nuo 2012 m. vasario 1 d. iki 2015 m. sausio 31 dienos.

Europeana Photography“ parengs ir papildys portalo „Europeana“ turinį daugiau negu 500 000 aukštos kokybės fotografijos eksponatų – šedevrų, kurie yra sukurti pirmąjį fotografijos gyvavimo šimtmetį. 

Konsorciumą sudaro devyniolika atstovų iš trylikos valstybių narių. Tai yra žinomos privačios ir viešosios fotografijos agentūros, valstybinės institucijos ir muziejai. „Europeana Photography“ dokumentuos istorines Europos gyvenimo akimirkas, peizažus ir žmones, architektūros objektus aprangą, socialinius ir ekonominius pokyčius. Projektui teikiamas turinys bus suskirstytas į temines grupes pagal keturias kategorijas:

  • vietos (miestai, pavyzdžiui, Haussmanno Paryžiaus ir Gaudi Barselonos transformacijos) ir peizažai (XIX a. Europos kaimo vaizdai);
  • žmonės (karalienės Viktorijos, popiežiaus, Garibaldžio, Koko Šanel (Coco Chanel) ir kt. asmenybių portretai bei jų kasdieninis gyvenimas, buitis);
  • įvykiai (politiniai įvykiai, tokie kaip Paryžiaus komuna, vietiniai ir pilietiniai karai, karališkosios vestuvės) ;
  • procesai ir judėjimai  (pramonės perversmas, moterų emancipacija, taip pat meniniai judėjimai, geografiniai tyrinėjimai ir kita).

 „Europeana Photography“ pagerins „Europeanos“ turinį ir skatins daugiakalbiškumą. „Europeana“ talpina įspūdingą kiekį vaizdų, reprezentuojančių kultūros objektus (tapybos, skulptūros ir archeologijos), tačiau fotografinių vaizdų, ypač ankstyvųjų, joje yra nepakankamai.

Europeana Photography“ užpildys šią spragą. Kitas projekto privalumas yra tai, kad metaduomenis (fotografijų aprašus) „Europeanoje“ bus galima rasti visomis projekte dalyvaujančių partnerių kalbomis (11).

Projektas ėmėsi ir labai svarbaus viešojo ir privataus sektorių partnerystės klausimo, kuris iki šiol „Europeanoje“ dar nėra iki galo išspręstas. Projekte dalyvaujantys privatūs partneriai atskleis, kaip jie gali gauti komercinės vertės dalyvaudami  „Europeanoje“ , o viešojo sektoriaus partneriai parodys, kaip gauti naudos iš bendradarbiavimo su privačiuoju sektoriumi.

RSS