Το έργο EuropeanaPhotography (EUROPEAN Ancient PHOTOgraphic vintaGe repositoRies of digitAized Pictures of Historic qualitY) αποτελείται από μια μεγάλη και αρκετά μοναδική κοινοπραξία η οποία συνθέτει μερικές από τις πιο διάσημες φωτογραφικές συλλογές από αρχεία, δημόσιες βιβλιοθήκες και μουσεία φωτογραφίας καλύπτοντας 100 χρόνια της φωτογραφίας, από το 1839 με φωτογραφίες του Fox Talbot και του Daguerre μέχρι την έναρξη του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου (1939).

Το έργο EuropeanaPhotography χρηματοδοτείται στο το πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία του προγράμματος 2007-2013 και  θα διαρκέσει 36 μήνες από την 1η Φεβρουαρίου του 2012 έως την 31η Ιανουαρίου 2015.

Το έργο EuropeanaPhotography θα προετοιμάσει, θα εξασφαλίσει την ποιότητα και θα συμβάλει πάνω από 500.000 φωτογραφικά αντικείμενα στην Europeana τα οποία αντιπροσωπεύουν μια επιλογή αριστουργημάτων από την αρχή της φωτογραφίας.

Η κοινοπραξία περιλαμβάνει 19 εκπροσώπους από 13 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία διοικούν ιδιωτικά και δημόσια φωτογραφικά πρακτορεία, καθώς και δημόσια ιδρύματα και μουσεία.

Το έργο θα καταγράψει ιστορικές στιγμές της Ευρωπαϊκής ζωής, περιλαμβάνοντας τοπία, ανθρώπους, σπίτια και ρούχα καθώς και κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές. Το περιεχόμενο θα οργανωθεί σε θεματικές ομάδες με τέσσερις κατηγορίες: μέρη (πόλεις - όπως η μετατροπή του Παρισιού από τον Haussmann και της Βαρκελώνης του Γκαουντί - , τοπία - όπως την εξοχή στην Ευρώπη το 1800 κ.ά.), ανθρώπους (πορτρέτα - όπως η Βασίλισσα Victoria, οι πάπες, Garibaldi, Coco Chanel κα, καθημερινή ζωή, κ.ά.), γεγονότα (πολιτικά γεγονότα-όπως η Παρισινή Κομμούνα, των τοπικών εμφύλιων πολέμων, του βασιλικού γάμου κ.ά.) και "τάσεις" ή "κινήσεις" (βιομηχανική επανάσταση, χειραφέτηση των γυναικών, καλλιτεχνικά κινήματα, γεωγραφικές εξερευνήσεις, κ.ά.).

Το έργο EuropeanaPhotography θα βελτιώσει το προφίλ της Europeana με το περιεχόμενο του και τις πολύγλωσσες απόψεις του. Στην πραγματικότητα, η Europeana έχει έναν εντυπωσιακό όγκο εικόνων που αντιπροσωπεύουν κυρίως πολιτιστικά αωτικείμενα όπως η ζωγραφική, τα γλυπτά, και αρχαιολογικά ευρήματα, ενώ οι φωτογραφικές εικόνες, ιδιαίτερα οι αρχαίες, υποεκπροσωπούνται. Ο σκοπός του έργου EuropeanaPhotography είναι να καλύψει αυτό το κενό αμμέσα.

Μια άλλη συνεισφορά του έργου είναι ότι τα μεταδεδομένα θα διατεθούν στην Europeana σε όλες τις 11 γλώσσες που ομιλούνται από τα μέλη της κοινοπραξίας .

Τέλος, το έργο αντιμετωπίζει επίσης το πολύ σημαντικό θέμα της σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, η οποία δεν έχει ακόμη μέχρι σήμερα διερευνηθεί πλήρως στην Europeana. Οι ιδιώτες εταίροι που συμμετέχουν στο έργο θα δείξουν πώς μπορούν να αντλούν εμπορική αξία από τη συμμετοχή στην Europeana, ενώ οι δημόσιοι εταίροι θα δείξουν πώς να αντλούν οφέλη από τη συνεργασία τους με τον ιδιωτικό τομέα.

RSS