Àrees de treball

Les activitats d’EuropeanaPhotography estan organitzades en les següents 7 àrees de treball.

WP1 – Gestió del projecte

Assumeix tota la coordinació del projecte, incloent els aspectes financers i administratius, assegura el compliment dels objectius, controla el seu progrés, organitza les reunions plenàries, promou la comunicació interna i l’externa i vincula el projecte amb altres projectes de la UE.

Líder: Institute for Cultural Studies - KU Leuven (BE)
Persones de contacte:
Fred Truyen, Fred.Truyen@arts.kuleuven.be
Antonella Fresa, fresa@promoter.it

WP2 – Thema’s, Collecties en Inhoud

És una àrea de treball dedicada a seleccionar el contingut més apropiat per Europeana. El procés de selecció s’aplicarà segons els següents criteris:

  • Qualitat i impacte de les obres mestres
  • Interès general i atractiu de l’obra
  • Complementarietat amb el material existent a Europeana
  • Sinergies amb el contingut d’altres proveïdors d’EuropeanaPhotography

El resultat esperat d’aquesta àrea de treball serà una llista detallada d’ítems per digitalitzar i posar a disposició a través d’Europeana.

El procés de selecció serà supervisat i revisat doblement per el Comitè de Contingut.

Líder: KU Leuven (BE)
Persones de contacte: Frederik Truyen, Fred.Truyen@arts.kuleuven.be

WP3 – Digitalizació

Està dedicada a la digitalizació del contingut identificat a l’àrea 2.

Aquesta àrea de treball inclou els treballs preparatoris relacionats amb el desplaçament dels objectes físics des de l’arxiu fins a l’escàner: aquest desplaçament requereix una cura particular per la naturalesa dels materials.

Com a part del procés de digitalizació, quan no existeixi un registre de catàleg local per les noves digitalitzacions, se’n crearà un de nou.

Líder: CRDI (ES)
Persones de contacte: David Iglésias Franch, diglesias@ajgirona.cat

WP4 - Indexació multilingüe

Està dedicada a enriquir les metadades de la catalogació local i a proporcionar suport en relació a les metadades en múltiples llengües. El registre de metadades del catàleg  d’origen utilitzat per cada proveïdor de contingut estarà en l’idioma de cada proveïdor.

En l’àrea de treball 3 es realitzarà una enquesta per clarificar la diversitat de formats de les metadades i les seves capacitats multilingües. Aleshores, un vocabulari jeràrquic específic per fotografia serà traduït a l’anglès i a uns altres deu idiomes europeus i utilitzat per l’enriquiment de les metadades d’Europeana.

Líder: KMKG (BE)
Persones de contacte: Natacha Van Steen, n.vansteen@kmkg-mrah.be

WP5 – Transformació de les metadades i ingesta

Transformarà les metadades d’origen en EDM i les enviarà a Europeana. De fet, les metadades produïdes pels proveïdors de contingut durant la fase de digitalizació han de ser transformats en EDM (El model de dades d’Europeana) seguint els següents passos:

  • Selecció de l’estàndard de metadades intermedi
  • Conversió de les metadades font a format XLM
  • Transformació de la font XML a estàndards intermedis del projecte
  • Transformació de l’estàndard intermedi del projecte a EDM

La utilització d’un estàndard intermedi del projecte simplifica el procés de transformació i el fa més robust en el cas d’una futura evolució de l’EDM. L’esquema de metadades LIDO, desenvolupat i validat per Europeana en el projecte ATHENA,  és un candidat amb moltes possibilitats de convertir-se en l’estàndard intermedi del projecte.

Líder: NTUA (GR)
Persones de contacte: Nikolaos Simou, nsimou@image.ntua.gr

WP6 – Sostenibilitat i drets d’autor

Aborda la qüestió general de la sostenibilitat d’EuropeanaPhotography quan acabi el finançament de la Comissió Europea i en particular l’assumpte de la gestió dels drets de propietat intel·lectual.

La gestió de la propietat intel·lectual és un tema clau per qualsevol proveïdor de continguts del projecte. En el cas d’EuropeanaPhotography això adquireix encara més importància per la participació de proveïdors tant del sector públic com del privat. Dins del consorci existeixen models de propietat intel·lectual substancialment diferents i això suposa un repte considerable per el projecte, ja que s’han de comunicar els models de propietat intel·lectual rellevants i mantenir el compliment amb els models utilitzats per cada soci i maximitzar simultàniament el valor d’Europeana.

Líder: Promoter
Persones de contacte: Antonella Fresa, fresa@promoter.it

WP7 - Difusió

Un dels objectius principals del projecte és la difusió dels seus resultats i aquesta àrea de treball tracta aquest tema.

Aquesta àrea es dirigeix a dos sectors principalment: Per un costat a les institucions culturals del sector públic i per l’altre als arxius fotogràfics  privats o de caràcter comercial.

Líder: ICCU (IT)
Persones de contacte:
Marzia Piccininno, marzia.piccininno@beniculturali.it
Maria Teresa Natale, mariateresa.natale@gmail.com