EuropeanaPhotography е съкращение от фраза на английски език, която означава ‘европейски фотографски сбирки на дигитализирани изображения с историческо качество’. Това е название на забележителен консорциум и на уникален проект, включващ някои от най-престижните фотографски колекции на архиви, библиотеки и музеи. Проектът обхваща първите 100 години на фотографията – от времето на най-ранните изображения, направени от Уилиям Фокс Талбот и Луи Дагер (1839 г.) до началото на Втората световна война (1939 г.).

EuropeanaPhotography се субсидира чрез европейската рамкова програма за конкурентноспособност и иновации (2007-2013) и ще продължи 36 месеца – от 1-ви февруари 2012 г. до 31-ви януари 2015 г.

По проекта ще бъдат подготвени 500 000 фотографии и ще бъдат публикувани в Europeana. Те ще бъдат подбрани сред най-добрите образци на ранната фотография. Консорциумът включва 19 представители от 13 страни-членки – водещи частни и обществени фотографски агенции, музеи и организации.

EuropeanaPhotography цели да документира: исторически моменти, пейзажи и хора, домове и облекла, социални и икономически промени в Европа. Дигиталното съдържание ще бъде организирано в четири тематични категории: места (градски пейзажи – представящи например архитектурното преобразяване на Париж от Хаусман и на Барселона от Гауди; извънградски пейзажи – например  от XIX в.); личности (портрети – на монарси, например Кралица Виктория, на политически дейци като Гарибалди, на хора на изкуството като Коко Шанел и на други видни фигури; сцени от ежедневието на обикновените хора и др.); събития (политически събития – революции като Парижката комуна, местни и граждански войни, царски сватби и т.н.); тенденции и движения (индустриалната революция, женски движения за равноправие, художествени течения, географски открития и др.).

EuropeanaPhotography  се стреми да обогати Europeana не само с дигитално съдържание, но и да допринесе към нейната многоезичност. Europeana вече разполага с впечатляващо количество изображения на картини, скулптури, археологически находки и други паметници на културата. Същевременно обаче фотографските изображения, особено от най-ранния период на фотографията, са слабо представени там. EuropeanaPhotography има за цел да запълни тази празнина. Метаданните към дигитализираните изображения ще бдат достъпни в Europeana на 11 езика – езиците на всички участници в EuropeanaPhotography.

Не на последно място е изключително важният въпрос за сътрудничество между частния и обществения сектор, чиито възможности до момента не са пълноценно използвани в Europeana.  Частните партньори в EuropeanaPhotography ще покажат как могат да извлекат търговска полза от участието си в проекта, а обществените организации ще покажат какви са предимствата от сътрудничеството им с частния сектор.

RSS